අපි ශක්තිය ලබා දෙනවා

රජය, නිවාස සහ කාර්යාල වැනි බොහෝ ගනුදෙනුකරුවන්ට

Jiangyin Synovi New Energy Technology Co., Ltd යනු පරිසර හිතකාමී නැවත ආරෝපණය කළ හැකි ගැඹුරු චක්‍ර AGM, Sealed Lead Acid (SLA) බැටරි, Solar GEL බැටරි, සහ Solar inverter වැනි අනෙකුත් සූර්ය ආශ්‍රිත නිෂ්පාදනවල වෘත්තීය නිෂ්පාදකයෙක් සහ අපනයනකරුවෙකි.

අපි ගැන

අපි එක්ව ලෝකය වෙනස් කරමු, දැන්ම අප හා එක්වන්න